سخن کوتاه

باعث افتخار بسیار است که در دموکراسی اسرائیل، هر شهروندی حق دارد علیه عملکر دولت یا نخست وزیر یا هر یک از وزیران و مسؤولان و حتی ماموران حکومتی، به دیوانعالی عدالت شکایت برد و تقاضای دادخواهی کند.

این واقعیت افتخارآمیز را روز گذشته در اورشلیم دیدیم: یازده تن قاضی ارشد کشور، در همین روزهای پر از کورونا، با ماسک بهداشتی، گرد آمدند تا به این شکایت شهروندان رسیدگی کنند که فردی که علیه او به اتهام سوء اسفاده از قدرت و حتی رشوه خواری، کیفرخواست صادر شده، مامور تشکیل کابینه گردد و یا به مقام نخست وزیری برسد.

شاکیان را نه دستگیر کردند و نه به زندان انداختند و نه ناچار به خودکشی کردند. شکایت آنان با احترام بسیار مورد رسیدگی قرار گرفت و نه یک قاضی یا دو قاضی، بلکه یازده قاضی ارشد نشستند و با دقت و بی طرفی بررسی کردند که تا چه حد چنین شکایتی می تواند قانونی و پذیرفتنی باشد.

بیاموزند آن خودشیفتگان دیکتاتوری که ادعای رهبری ایران و منطقه و جهان را دارند.

ملت اسرائیل به دموکراسی خود افتخار می کند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

یک دوست روزنامه نگار ایرانی با ما تماس گرفته و پرسیده بود که این خبر فوری تا چه حد درست است که بیمارستان ارز وایزمن در اسرائیل توانسته است داروی درمان کووید ۱۹ را تولید کند؟ گفتیم که در اسرائیل چنین بیمارستانی وجود ندارد و گرچه دانشمندان اسرائیلی، همانند پژوهشگران چندین کشور دیگر روی این موضوع کار می کنند، هنوز تا ساخت این دارو راه درازی در پیش است. به آن دوست گفتیم که ما بسیار افتخار می کردیم اگر چنین خبری درست بود. البته ذره ای از حقیقت در آن وجود دارد و آن این که یک مرکز پژوهش های علمی در اسرائیل با نام انستیتوی وایزمن وجود دارد که از جایگاه والایی در میان مراکز علمی بزرگ جهان برخوردار است و آن هم به تلاش برای ساخت دارو مشغول است. ولی هنوز به مرحله ساخت دارو نرسیده است.

البته باعث افتخار بسیار برای اسرائیلیان می شد اگر این خبر درست بود، ولی

لازم دانستیم این نکته را به آگاهی همگان برسانیم با این هدف که شبکه های اجتماعی، در دنیای امروز برای خبررسانی و ایجاد ارتباط بین افراد، اهمیت بسیار دارند و به ویژه برای ایرانیان که نیاز به همآهنگی و رهبری برای ادامه مبارزه دارند، بسیار مورد نیاز است و حیف است که با انتشار برخی اخبار نادرست، حتی اگر با نیت خوب همراه بوده، این وسیله مهم ارتباطی را بی اعتبار ساخت.