سخن کوتاه

روح الله خمینی گفته بود که اگر مسلمانان جهان دست اتحاد به یکدگیر بدهند و هر کدام یک سطل آب به روی اسرائیل بریزند، این کشور به آسانی غرق خواهد شد. البته هیچ کشور مسلمان و هیچ ملت مسلمانی به این فراخوانی اعتنایی نکرد و سطل آبی پاشیده نشد. ولی سخن از اتحاد جهان اسلام است که نمونه آن را در این روزها می بینیم: این یک می گوید که زمان عید یک شنبه است و آن یک می گوید که در ماه نگاه کرده و عید روز دوشنبه واقع می شود. این اختلاف نظر نه تنها بین سنی ها و شیعه ها جریان داشت، بلکه حتی در میان روحانیون شیعه نیز در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت که آیا هلال ماه را دیده اند و یا هنوز ندیده اند – و این در حالی که در علم نجوم پیشرفته امروزی، تعیین آغاز ماه یک امر بسیار ساده و دقیق است که روحانیون اسلام این قدر پیرامون آن به بحث و جدل می پردازند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سخنگوی وزارت خارجه ایران، برای آن که رژیم یک قران خوبی ها و حمایت های حکومت کمونیستی چین را جبران کرده باشد، اعلامیه صادر کرد و نسبت به آن چه که “دخالت آمریکا در اوضاع داخلی چین” نامید زبان به نکوهش گشود.

آمریکا چه حقی دارد در امور داخلی کشور چین دخالت کند؟ آمریکا چه حقی دارد از چین بپرسد که این ویروس کورونا را از کجا آوردید و با آن چه کردید؟

فقط حکومت اسلامی ایران است که حق دارد در اوضاع عراق دخالت کند و در آن جا نیروی چریکی و سازمان ترور برپا کند، و سپس نیروهایش را به سوریه بفرستد که آدم بکشد و به حوثی های یمن اسلحه برساند که برای برانداختن دولت عربستان سعودی تلاش کند، و همین طور الی الاخر

رژیم ایران حق این کار را دارد. آمریکاست که غلط می کند از چنین برپسد کورونا را از کجا آورده اید!

این دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر است. آمریکا حق ندارد!