سخن کوتاه

سخنان شدیداللحن وزارت خارجه ایران، که دلش نه فقط برای تروریست های فلسطینی، بلکه برای مردم مظلوم و ستمدیده آمریکا نیز سخت می سوزد، بیانیه داده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستار شده محدودیت های رسانه ای را در آمریکا هرچه زودتر برچیند و به مردم سرکوب شده آمریکا آزادی بیان بدهد.

این آقای عباس موسوی راست می گوید: ترامپ اول وظیفه دارد از ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران خودداری کند، از توقیف رسانه های ایرانی دست بردارد، کاربران اینترنتی در ایران را که به افشاگری می پردازند، به زندان نیاندازد، به خانواده ای روزنامه نگاران برون مرزی در داخل ایران آزار نرساند و اجازه دهد که کاربران ایرانی، بدون سانسور حرف دل خود را بگویند.

همانگونه که سخنگوی محترم وزارت خارجه اسلامی ایران فرمودند، ترامپ وظیفه دارد از این ستمگری نسبت به مردم مظلوم دست بردارد.

این جریان تلخ، لطیفه ای را به یاد می آورد که یک فرد آمریکایی برای محمود احمدی نژاد، در دورانی که رئیس جمهوری بود، تعریف کرد که در آمریکا آنقدر آزادی بیان وجود دارد که فرد می تواند در برابر کاخ سفید بایستد و فریاد بزند: مرگ بر آمریکا. احمدی نژاد لبخندی زد و گفت که آزادی بیان در حکومت اسلامی ایران بسیار بیشتر است. زیرا فردی که در وسط چهارراه در تهران بایستد و فریاد بزند مرگ بر آمریکا، نه تنها به زندانش نمی اندازند، بلکه به او جایزه هم می دهند!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

گفته بودند که قادرند در ظرف چند دقیقه اسرائیل را نابود کنند. ولی یک آتش سوری در یک جنگل غرب ایران روی داده که یک محیط زیست را دارد نابود می کند و وقتی می گویند چرا بالگردهای آتش نشان خود را نمی فرستید که این آتش را خاموش کنند، فرمانده نیروهای نظامی می گوید پول برای تعمیر بالگردها نداریم. پول بدهید، تعمیر می کنیم، بالگردها دوباره پرواز می کنند و به کمک شما خواهیم آمد.

نگران روزی هستیم که آن ها یک کشور همسایه را هدف حمله موشکی قرار دهند و کشور مورد تهاجم، متقابلا یک موشک بفرستد که به یکی از مراکز جمعیتی ایران اصابت کند. آیا در آن هنگام نیز هلیکوپترهای امدادی همچنان نقص فنی خواهند داشت؟

می بینید چگونه مرتبا لاف و گزاف می زنند و وقتی لحظه عمل می رسد، این گونه، بی کفایتی و ندانم کاری خود را، در برابر دید همگان، عریان می سازند!