سخن کوتاه

فساد در ابعاد گسترده متهم است، از خامنه ای که فرزندش مجتبی نماد کامل فساد مالی است، اجازه می خواهد ک دادگاه ویژه محاکمات اقتصادی برگزار گردد. در اتحاد شوروی نیز این شیوه محاکمات فرمایشی جریان داشت. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. ولی هدف لاریجانی محاکمه و مجازات شماری آفتابه دزد است تا افکار عمومی را از دزدی های خود و برادرانش و سپاه پاسداران و دیگران منحرف ساز