سخن کوتاه

 

حسن روحانی ادعا می کند که در جریان رسیدگی به کورونا خیلی خوب عمل کرده اند و نسبت به خود به به و چهچه راه می اندازد، و بعد می افزاید که امیدوار است در اجرای آرزوی مقام معظم رهبری نیز که خواستار جهش تولید شده است، بتوانند به همین نسبت مهار کردن کورونا موفق و پیروز باشند.

در قاموس حکومت اسلامی ایران واژه “شکست” و “عدم موفقیت” وجود ندارد، هرچه هست موفقیت است و دستاور است و پیروزی، خواه فرونشاندن اعتراضات مردمی با کشتن صدها نفر از تظاهرکنندگان باشد و یا منفجر کردن هواپیمای اوکراینی و تا مبارزه با کورونا.

پس، تا باشد، موفقیت آن ها در اجرای جهش تولید نیز، همانند موفقیت آن ها در حهت مهار کردن کورونا باشد!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

همیشه دروغ گفته اند و همچنان با گستاخی به دروغ گفتن ادامه می دهند. خبرگزاری دروغگوی تسنیم در گزارش امروز خود (سه شنبه) می نویسد که نماینده سازمان جهانی بهداشت هنگام دیدار از سمنان اعلام کرده که ویروس کورونا در ایران کاملا مهار شده و شیوه برخورد رژیم ایران با این ویروس بسیار عاقلانه و موفقیت آمیز و قابل تحسین بوده است.

در هفته های پیش نیز ادعای مشابهی کرده بودند و سازمان جهانی بهداشت ناچار شد به آن ها تذکر دهد که از این دروغگویی ها دست بردارند.

ولی، آن ها به راه خود را می روند و برایشان مهم نیست که مرتبا به دروغگویی متهم می گردند.