سخن کوتاه

در حکومت اسلامی ایران، به خاطر جانباختن یک شهروند آمریکایی در نتیجه رفتار ظالمانه یک مامور پلیس، به عزا می نشینند و یقه پاره می کنند. ولی خودشتان از چپ و راست انسان های ایرانی را می کشند. در این حکومت، قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران، کاملا آزاد است و آن ها حتی چندین بندر در سواحل شمالی خلیج فارس برپا کرده اند و می آورند و می برند و خدایی می کنند.

ولی کولبران گرسنه و ستم کشیده کرد که کالایی را از کوراه راه های خطرناک مرز عراق با ایران وارد کشور می کنند تا شاید درآمدی داشته باشند و شکم خانواده خود را سیر کنند، هدف گلوله ماموران قرار می گیرند و کشته می شوند و تازه زبان آقای علی خامنه ای هم دراز است!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

کشته شدن یک شهروند آمریکایی در جریان کشاکش با ماموران پلیس آن کشور، همچنان خوراک تبلیغاتی مقامات حکومت ایران و بزرگ نمایی این حادثه و دروغپردازی پیرامون آن می باشد. این بار، مهملات آخوند حسینی بوشهری را بشنوید که در خطبه نماز جمعه این هفته از جمله گفت: «اکنون سراسر آمریکا به حکومت نظامی تبدیل شده است و رئیس جمهوری آمریکا در حال کشتار مخالفان است». این آقای خطابه گو، پرزیدنت ترامپ را با علی خامنه ای اشتباه گرفته و جامعه آزاد ایالات متحده و رسانه های مستقل آن را با حکومت اسلامی ایران قاطی کرده است.