سخن کوتاه

انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی در امارات عربی متحده، در یک سخنرانی به صراحت می گوید که اعراب در طول بیش از نیم قرن، در ابراز خصومت نسبت به اسرائیل و تلاش نافرجام برای نابودی این کشور راه اشتباه رفته اند و اکنون خواهان دوستی و همکاری با این کشور پیشرفته هستند و در این راه می کوشند.

حکومت اسلامی در ایران به روی کار آمد تا چرخ زمان را به عقب باز گرداند و یک کشور پیشرفته مانند ایران را به دوران بربریت د رجزیزه العرب باز گرداند. این حکومت، در سیاست خارجی نیز همین روش را به کار گرفته و از تجربیات کشورهای عرب هیچ نیاموخته و اکنون همان سیاستی را علیه اسرائیل دنبال می کند که کشورهای عرب مدت نیم قرن در پیش گرفته بودند و بالاخره پی بردند که راهشان اشتباه بوده است و خصومت با اسرائیل به منافع ملی خود آنان آسیب می رساند.

این قمار خطرناکی که رژیم ایران، ظاهرا با آرزوی خام انهدام اسرائیل، به آن دست زده، منافع ملی ایرانیان را به خطر می اندازد و پول آنان را به باد می دهد.