سخن کوتاه

 

آخوند احمد خاتمی در خطبه خود تهدید کرد که اگر آمریکا به رژیم ایران حمله کند، رژیم متقابلا اسرائیل را مورد حمله قرار خواهد داد. آیا احمد خاتمی می خواهد با جان خود و عمر حکومت کنونی در ایران بازی کند که از این حرف ها می زند؟ یادش رفت که صدام حسین نیز در جنگ دوم خلیج فارس همین شیوه را در پیش گرفت و ده ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد و عاقبتش چه شد؟