سخن کوتاه

وزیر بهداشت در ایران با خرسندی بسیار خبر داد که رژیم موفق به ساخت واکسن ضد کورونا گردیده و مرحله آزمایش حیوانی را با موفقبت پَس کرده، یعنی پشت سر گذاشته و حالا قرار است آزمایش بالینی، یعنی  آزمایی روی انسان های زنده، آغاز شود.

اکنون ده ها کشور جهان و از جمله اسرائیل مشغول اجرای آزمایش هایی در این زمینه هستند و ده ها میلیون دلار در هر کشور در این زمینه هزینه می شود.

دعا کنیم که حکومت اسلامی ایران نخستین نهادی باشد که همین فردا پس فردا واکسن را وارد بازار کند و بشریت را از این فاجعه نجات دهد.

ولی شدیدا بیم داریم که این واکسن ادعایی حکومت ایران، شبیه همان دستگاهی درآید که سپاه پاسداران ادعای اختراع آن را کرده و گفته بود که قادر است در ظرف پنج ثانیه ویروس را شناسایی و نابود کند.

آن قدر دروغ گفته اند که به هیچ یک از اظهارات آنان نمی توان اعتماد کرد.

—————————————————————————————————-

سرکار عالیمقام جناب آقای کاظم خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی فرمودند: «اجازه نمی دهیم که گوشت مرغ و تخم مرغ در سفره مردم کمبود داشته باشد».

آین سخنان را آقای خاوازی در واکنش به خبر دیروز بیان داشتند که به موجب آن، کمبود شدید گوشت مرع وجود دارد و تخم مرع هم به بالاترین نرخ رسیده و بهای یک دانه آن یک هزار تومان شده است و یک شانه تخم مرغ را با نرخی کمتر از ۲۵ هزار تومان نمی توان به دست آورد.

حالا از وزیر محترم جهاد کشاورزی بپرسید که ایشان چکونه اجازه نخواهند داد که کمبود گوشت مرغ و تخم مرغ در سفره مردم به وجود آید؟

حتما ایشان به همه مرغ ها و تخم مرغ ها دستور خواهند داد در چارچوب جهاد کشاورزی، در خانه های مردم و سر سفره آن ها حاضر شوند و شربت شهادت بنوشند.

مگر نه آن است که در جهاد، امکان شهادت هم وجود دارد و نام وزارت کشاورزی را نیز جهاد کشاورزی گذاشته اند؟