سخن کوتاه

این، یکی از پیام هایی است که امروز (پنجشنبه) در شبکه های اجتماعی یافتیم که می نویسد: «کرونا دارد هر روز شمار بیشتری از ایرانیان را از پای در می آورد. بهای دلار هر روز به اوج تازه ای می رسد که نشان می دهد تومان ایران، امروز حتی یک قران هم ارزش ندارد. حقوق ماهیانه ای که به ما می دهند برای معاش یک هفته نیز کافی نیست. اجاره خانه بسیار سنگین و کمرشکن شده است.

حالا به من بگوئید که در این شر ائط مشعشع، من ایرانی، چگونه می توانم زندگی کنم؟

بمن بگوئید!

—————————————————————————————————-

ایرانیان، شیوه های هوشمندانه ای برای ابراز خشم و تنفر خود نسبت به رژیم دارند. یک مغازه سیگار فروشی در تهران، این آگهی را درباره انواع سیگارها، روی ویترین مغازه خود آویزان کرده است:

بهمن رفت

آزادی تمام شد

ولی تیر هرچه بخواهید هست!

می دانید که اسامی بهمن، آزادی و تیر، نام شماری از سیگارهای تولیدی در حکومت اسلامی ایران است.