سخن کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران در بیانیه ای، آن چه را که “جنایات ارتش عربستان در یمن” نامید محکوم دانست و خواهان مجازات سران دولت ریاض شد که این چنین بیرحمانه، مردم یمن را هدف بمباران قرار می دهند.

کشتار افراد غیر نظامی، به هر هدف و منظوری باشد، قاطعانه محکوم است.

ولی اگر کسی یا رژیمی باید پیش از دیگران نکوهش شود،  حکومت اسلامی ایران است که اقلیت حوثی در یمن را تشویق به شورش نظامی کرد تا شاید یمن به دست رژیم ایران بیفتد که از آن جا بتواند علیه عربستان اقدام کند و موجب سقوط رژیم ال سعود در ریاض شود.

رژیم ایران است که پول و اسلحه به حوثی ها می دهد که آدم بکشند.

رژیم ایران است که موشک و پهپاد در اختیار حوثی ها می گذارد تا بتوانند به شهرهای عربستان حمله کنند و شهروندان را به قتل برسانند.

جنایات عربستان علیه مردم غیرنظامی در یمن، و یا هر نقطه دیگری، شدیدا قابل نکوهش است. ولی در نهایت امر، حکومت اسلامی ایران است که عامل اصلی جنایت و خونریزی در منطقه می باشد.