سخن کوتاه

یکی از کارهایی که علی خامنه ای خوشش می آید در آستانه نوروز اعلام کند، نام گذاری در مورد سال پیش رو می باشد که ظاهرا هدف عمدۀ حکومت در آن سال را رقم می زند.

مثلا، یک سال را اسمش را می گذارند سال سازندگی، و طی آن سال، ایران را خرابتر می کنند.

سال دیگر، اسمش را می گذارند سال مبارزه با فساد مالی، و نتجه آن که دزدیهایشان بیشتر و غارت بیت المال گسترده تر می شود.

حالا، این آقای خامنه ای، نام امسال را “سال جهش تولید” نامیده است. یعنی، سال گذشته تولیدات کشور بسیار خوب بوده، و حالا هنگام آن است که جهش پیدا کند.

خوب، چهار ماه از آغاز سال می گذارد، یک سوم سال خورشیدی سپری شده است. آقای خامنه ای گزارش دهد که در این چهار ماه، حکومت چقدر جهش تولید داشته است؟

آمار جهانی نشان می دهد که امسال، دست کم شش درصد هم در مقایسه با سال گذشته، پسرفت داشته اند.

حتما منظور خامنه ای، جهت به عقب بوده است و واقعا دارد به هدف خود می رسد.

—————————————————————————————————

حالا آمده اند و می گویند که به شورای نگهبان باید اختیار اداه شود اگر نماینده ای در مجلس، کوچکترین انحرافی از خط رهبر حکومت نشان داد، اگر حرفی زد که خوشایند سران حکومت نبود، اگر خدای ناکرده زبان به انتقاد گشود و یا در مورد ناتوانی های حکومت به افشاگری پرداخت، شورای نگهبان فورا او را برکنار کند.

وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را برای ورود به مجلس تائید می کند، خیلی طبیعی است که اگر دید این تائید صلاحیت اشتباهی بوده، می تواند فورا سلب صلاحیت کند.

آسمان که به زمین نمی آید.

کشور باید ترقی کند و این گونه افشاگری نمایندگان، کاسه کوزه را بر هم می ریزد و باید جلوی آن گرفته شود.

مجلس را فقط برای نمایش خواسته اند و نمایندگان نباید رسالت خود را جدی بگیرند و حرفی بزنند که خدای ناکرده، مقام معظم رهبری آزرده خاط شوند

یک نماینده پریروز گفته بود: اگر روند کنونی ادامه یابد، حکومت کاملا فرو می پاشد