سخن کوتاه

رسانه های حکومت اسلامی ایران، از یک دستاورد جدید از متخصصان ایرانی خبر دادند.

خیلی از شنیدن این خبر خوشحال شدیم که متخصصان ایرانی به یک دستاورد جدید رسیده اند.

ادامه خبر را خواندیم، معلوم شد که سپاه پاسداران ادعا می کند که توانسته است یک رادار پرقدرت دیایی قوی بسازد که بتواند رفت و آمد کشتی ها را کنترل کند.

در ادامه خبر آمده است که این متخصصان محترم، توانسته اند این دستگاه رادار پرقدرت را “بومی” کنند.

به عبارت دیگر، یک دستگاه رادار ساخت یک کشور خارجی را گرفته اند، تغییراتی در آن داده اند که برای محیط و منظور مناسب باشد و آن را به عنوان دستاورد فنی بزرگ خود عرضه می کنند.

دلمان می خواست که یک روز هم خبر بدهند که دستگاهی تولید کرده اند که به کار مردم عادی بخورد و زندگی آن ها را در زمینه بهتر کند.

این همه رادار و موشک و اسلحه ای که مرتبا تولید آن را اعلام می کنند و همه آن ها کپی برداری از کشورهای دیگر است، چه دردی را از دردهای ملت ایران دوا می کند؟

 
—————————————————————————————————–

آخوند مکارم شیرازی، که از این همه ادعا به نام اسلام دلزده شده و برخی اسلام نمایان را شیاد احساس می کند که به نام دین قصد پر کردن جیب خود را دارد، بالاخره زبان به سخن گشود و اعلام کرد که آن چه “طب اسلامی” می خوانند وجود ندارد و هرکس چنین ادعایی می کند، دروغ می گوید.

شاید اشاره او به آخوند دیگری است که کتب طبی مدرن را در آتش سوزاند و ادعا کرد که طب اسلامی پیشگام همه علوم جهانی است و علوم دیگر را باید به دور ریخت.

اگر چیزی به نام شیوه درمان دوران اسلام وجود دارد، شاید برای دورانی خوب بود که مردم با شتر رفت و آمد می کردند و بیماری ها علل و پدیده های دیگر داشت و در دنیای مدرن امروز بیماری هایی بروز کرده که دیروز وجود نداشته است.

باز هم بارک الله به آخوند مکارم شیرازی که چنین فتوایی صادر کرد و دکان برخی شیادان حکومتی را بست که از جمله گفته بودند با یک گرم خاک مقبره مقدسین اسلام می توان هرگونه بیماری را درمان کرد