سخن کوتاه

بزرگترین دستاورد حکومت اسلامی ایران که در هیچ کشور دیگری نظیر و بدیل ندارد آن است که در ظرف کمتر از چهل سال توانسته است بهای دلار را دوهزار برابر افزایش دهد. آفرین! هیچ کشور دیگری به این رکورد نرسیده است. همچنین هیچ حکومتی نتوانسته است همانند جمهوری اسلامی ایران، این همه موشک تولید کند و برای تلاش برای رسیدن به توان هسته ای نیز میلیاردها دلار هزینه کند. واقعا شاخ فیل شکسته اند!