سخن کوتاه

حکومت اسلامی ایران اعلام کرد که قصد دارد نسبت به آن چه که “تهدید جنگنده های آمریکایی علیه یک هواپیمای مسافربری ایرانی” می نامد، به شورای امنیت شکایت برد. شرکت ماهان، متعلق به سپاه پاسداران است و زیر پوشش حمل مسافر به سوریه، انواع جنگ افزار به آن کشور انتقال می دهد. همگان می دانند که قوانین بین المللی هواپیمایی، حخمل جنگ افزار در هواپیماهای حامل مسافر را اکیدا ممنوع کرده است، زیرا چنین کاری، جان مسافران را نیز به خطر می اندازد. ولی شرکت ماهان همیشه این کار را کرده و تردیدی نیست که با همین هواپیما نیز اسلحه حمل می شده است.

ماهان ادعا می کند که مقصد این هواپیما لبنان بوده است و مسافران به وحشت دچار شده اند. کدام شهروند ایرانی در این روزها به لبنان آشوب زده می رود که در آستانه ورشکستگی اقتصادی است و با ویروس کورونا نیز درگیر می باشد؟ بسیار احتمال دارد که مقصد این هواپیما فرودگاه بین المللی دمشق بوده تا اسلحه خود را تخلیه کند.

در هر حال، سران حکومت ایران بروند و به شورای امنیت شکایت کنند – ولی چند شکایت دیگر را نیز به آن اضافه کنند و آن این که نیروی دریایی سپاه پاسداران، بارها بر فراز رزمناوها آمریکایی در خلیج فارس پرواز کرده و قایق های موشک انداز سپاه به رزمناوها به شیوه ای تهدید کننده نزدیک شده اند و ده ها مورد دیگر.

در شورای امنیت، در چارچوب مطرح ساختن خطرات و تهدیدها، این شکایت هم باید مطرح شود که چگونه است رژیم ایران به خود اجازه می دهد روی موشک هایش به سه زبان بنویسد که “اسرائیل نابود باید گردد”!