سخن کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران، در آخرین سخنان خود هشدار می دهد که اگر به زمین مقدس ایران و یا حریم هوایی یا دریایی آن کوچکترین تجاوزی بشود، قاطعانه پاسخ خواهد داد. علی خامنه ای نیز در پیام دیرور خود به مناسبت حج، گله می کند که چرا عربستان و امیرنشین های عرب، راه دوستی با اسرائیل را در پیش گرفته اند.

سران رژیم ایران نمی توانند هم خدا را بخواهند و هم خرما طلب کنند. نمی توانند ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی را با موشک هدف قرار دهند و تا فاصله کمی از قرارگاه های نظامی آمریکا در امیرنشین ها موشک بالیستیک پرتاب کنند، به دخالت جنگی در عراق و سوریه و یمن بپردازند، به طالبان افغانستان پول و اسلحه بدهند تا سرباز آمریکایی بکشند و همزمان ادعا کنند که دشمنان قصد تجاوز به آن ها را دارند.

اگر می خواهند کشورهای دیگر به اقدامات دفاعی علیه آن ها دست نزنند و کاری به کار رژیم ایران نداشته باشند، اول خود آن ها باید از تجاور و تعرض دست بردازند و شعار مرگ بر آمریکا و تهدید به نابودی اسرائیل را متوقف سازند.

آن ها باید بدانند که جواب های، هوی است!