سخن کوتاه

علی خامنه ای یک روز پس از فاجعه انفجار در بیروت که نتیجه آن همانند انفجار یک بمب اتمی کوچک بود، سکوت خود را شکست و در پیامی به مردم لبنان تسلیت گفت. دقایقی هنوز از انتشار این پیام نگذشته بود که وزیر بهداشت لبنان با انتشار بیانیه ای، از پیام تسلیت رهبر حکومت اسلامی ایران سپاسگزاری کرد و او را بزرگترین دوست ملت لبنان نامید.

این در حالی که نه وزیر بهداشت لبنان، و نه نخست وزیر یا رئیس جمهوری لبنان، هنوز به پیام های تسلیت سران کشورها پاسخ نداده اند، زیرا به شدت مشغول رسیدگی به پیامدهای این فاجعه هستند.

می دانید چرا وزیر بهداشت لبنان، با این شتاب به مجیزگویی از پیام تسلیت خامنه ای پرداخت؟ به خاطر آن که وزارت بهداشت لبنان در تسلط حزب الله است و این سازمان مزدور رژیم ایران وظیفه خود می داند که فورا در برابر ارباب سر تشکر فرود آورد.