سخن کوتاه

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، با افتخار می نویسد که یک کارشناس امور نظامی اسرائیل “اعتراف” کرده که حزب الله نیرومندترین قدرت نظامی در لبنان است.

این ارزیابی امر تازه ای نیست. کارشناسان اسرائیلی اکنون سالیان دراز است که این ارزیابی را ارائه کرده و می کنند و این امر بارها در رادیو پیام اسرائیل نیز گفته شده است.

اعتراف نیست! یک واقعیت است!

وقتی رژیم ایران میلیاردها دلار در لبنان پول می ریزد و شیعیان را به سوی خودش می کشد که به گوشت دم توپ برای اجرای آرزوی خیالی رژیم ایران در مورد انهدام اسرائیل مبدل شوند، این جای افتخار ندارد.

وقتی رژیم ایران این چنین باعث مصیبت و فاجعه برای مردم لبنان می شود، این افتخار ندارد.

وقتی حکومت از نان شب مردم ایران می کاهد و آن را صرف ایجاد آشوب در منطقه می کند، این افتخار ندارد!

درست برعکس! رژیم ایران باید نسبت به سیاست استعماری خود در منطقه ابراز ندامت کند و به رفاه ملت پاک ایران بیاندیشد.

————————————————————————————————————————-

در لبنان، یک گروه پرقدرت، گاوی که با پول ملت ایران فربه شده، تهدید می کند که اسرائیل را با موشک های نقطه زن ساخت رژیم ایران نابود خواهد کرد. بدین سان، خاک همسایه اسرائیل، یعنی لبنان را به سرزمین دشمن علیه اسرائیل مبدل می سازد.

ولی ملت اسرائیل، هنگامی که فاجعه انفجار در بیروت رخ می دهد، با ملت داغدار لبنان ابراز همدردی می کند و شهرداری تل آویو با پروژکتور، پرچم لبنان را بر نمای بیرون ساختمان خود به تصویر می کشد.

ملت اسرائیل، خود را همسایه و دوست ملت لبنان می داند. دو کشور هرگز با هم نزاعی نداشته اند و این حزب الله است که توسط رژیم فتنه گر ایران به وجود آمد تا در منطقه آشوب ایجاد کند و موجب نفاق و تنش شود.

ولی نتیجه آن که، خود رژیم ایران است که در منطقه منزوی شده، و در مقابل، اسر ائیل است که کشورهای عرب دست دوستی به سوی آن دراز کرده و می کنند.