سخن کوتاه

در اوج محنت و ذلتی که مردم لبنان با آن روبرو هستند، محمدجواد ظریف که از اعتراضات مردمی علیه حزب الله لبنان به هراس افتاده، به بیروت می رود و در سخنانی، آن چه را که “پیروزی محور مقاومت در جنگ چهارده سال پیش با اسرائیل” می نامد، به حسن نصرالله و دار و دسته اش، تبریک می گوید.
در فرهنگ سیاسی رژیم ایران و حزب الله لبنان، واژه “شکست” وجود ندارد. هر چه به وقوع می پیوندند، آن را “پیروزی” می نامند و از جمله جنگ هشت ساله با عراق را که با نوشیدن جام زهر توسط خمینی، به پایان رسید.
در جنگ ۳۳ روزۀ چهارده سال پیش در لبنان، بیش از یک میلیارد دلار به آن کشور زیان وارد آمد. بخش عمده ای از تاسیسات و تجهیزات حزب الله نابود شد. نیمی از محله شیعه نشین الضاحیه در بیروت با خاک یکسان گردید و رژیم ایران ناچار شد پانصد میلیون دلار برای حزب الله بفرستد که بتواند تا حدودی این خسارات را جبران کند.
حالا، اگر وزیر خارجه رژیم ایران، این رویداد را “پیروزی” می خواند، آرزو کنیم که برای حزب الله و حکومت ایران، تا روز فروپاشی آن ها، هرچه باشد، این نوع پیروزی باشد.

——————————————————————————————————————

چهل و یک سال پس از آن که حکومت در سرزمین ثروتمند و مرفه ایران را از دست مردم ربودند، دوباره می خواهند مصرف بنزین را کوپنی کنند. این امر همیشه مقدمه دوبرابر و سه برابر کردن بهای بنزین است. پول در خزانه باقی نمانده و آن ها باید به هر ترفند دست بزنند تا پولی از جایی به دستشان برسد. بعد هم اعلام میکنند که اگر سهمیه مصرف نشده خودتان را به دولت برگردانید، کلی سود خواهید داشت.
شرم نمی کنند که مملکت را به این وضع کشانده اند و تازه، چهار نفتکش بزرگ بنزین را نیر به طور رایگان راهی ونزوئلا می کنند تا به حکومت فاسد و نالایق در کاراکاس، کمکی کرده باشند.
البته که تامین نیازمندی های مادورو حاکم ونزوئلا، بر نیازهای خود ملت ایران ارجحیت دارد.