سخن کوتاه

آمریکا می گوید بنزینی را که از چهار نفتکش حامل سوخت ایران مصادره کرده، در بازار می فروشد و پول آن را به قربانیان ترور حکومت ایران می پردازد. رژیم ایران که سخت می ترسد با آمریکا وارد جدال جنگی شود، ادعا کرده می گوید “این بنزین مال خودتان، مال ما نبوده است” و می افزایند: “نه کشتی ایرانی بود و نه با پرچم ایران حرکت می کرد”.
رژیم ایران، بدین سان خودش را به کوچه علی چپ می زند. ولی واقعیت آن که، جز رژیم ایران، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای حکومت ستیز جوی ونزوئلا سوخت رایگان بفرستد.
قضیه این کشتی ها، درست مانند ماجرای حضور نظامی رژیم ایران در سوریه است. حکومت ایران، برای آن که وارد جنگ علنی با اسرائیل نشود، ادعا می کند که در سوریه اصلا سرباز ندارد، بلکه یک عده، به دعوت و درخواست دولت قانونی دمشق، به عنوان مستشاران نظامی، به سوریه فرستاده شده اند.
مدت های مدیدی است، که دیگر، کسی این دروغ پردازی ها را باور نمی کند

——————————————————————————————————————–
در اوج محنت و ذلت رژیم ایران در صحنه داخلی و بین المللی، و در همان حال که همه دیوارها دارد یکی پس از دیگری روی سرشان خراب می شود، یک مزدور جنگی حکومت اسلامی ایران با لقت “فرمانده ارشد لشکر فاطمیون در سخنانی در مشهد می گوید: «نیروهای پیروزمند اسلام، تا هنگام نابودی رژیم صهیونیستی اسرائیل و ایجاد تمدن نوین اسلامی با نبرد بی امان خود ادامه خواهند داد».
شعار نابودی اسرائیل را شنیده بودیم، ولی “ایجاد تمدن نوین اسلامی” به چه مفهوم است؟
این جنگجویی که از اسلام و تاریخ هیچ نمی داند، از کدام تمدن نوین اسلامی سخن می گوید؟ این، دوران اولیه اسلام بود که به کشورهای دیگر حمله می بردند و مردمانی را که حاضر نبودند مسلمان شوند سر می بریدند و بازماندگان را به بیگاری می گرفتند.
اول بروند و در راه رفاه مردم محنت زده خود گامی بردارند، بعد از آن ادعای تمدن نوین اسلامی داشته باشند.
آن چه تا کنون در ایران ما دیده ایم، همانا ویرانی کشور و فقیر سازی مردم و غارت ثروت ملی بوده است. آیا همین است آن “تمدن بزرگ اسلامی” که مقام معظم فرمانده ارشد لشکر فاطمیون در مشهد از آن سخن می گویند؟