سخن کوتاه

حسن روحانی در مراسم رونمایی آن چه که دو موشک جدید بالیستیک و کروز توسط سپاه پاسداران می نامند، با افتخار گفت که رژیم ایران در صنعت موشک سازی از مثام بیست و سوم به جایگاه چهاردم ارتقاء یافته است. ما کاری نداریم که این ادعای روحانی تا چه حد درست و یا نادرست است. ولی این پیشرفت جنگی را، با چه بهایی برای ملت ایران به دست آورده اند؟ پولی را که باید صرف رفاه و بهداشت و تغذیه مردم ایران می شد به ساخت جنگ افزار و موشک های قد و نیم قد اختصاص دادند که هیچ اطمینانی نیست که در میدان رژم، واقعا کارساز باشد.

افتخار نی کنند که در زمینه آن چه که صنایع دفاعی می نامند، ده پله جلو رفته اند، ولی تردیدی نیست که در تامین نیازهای اساسی مردم ایران صد پله عقب رفته اند.

به آن کودکانی بیاندیشند که هر شب سر گرسنه بر بالین می گذارند.

—————————————————————————————————-

در ایران، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بیش از چهل میلیارد دلار ارز خارجی که از خرید و فروش کالا توسط بازرگانان ایرانی به دست آمده، در خارج باقی مانده و به کشور بازگردانیده نشده است. اداره بازرسی تهدید کرده که اگر این پول ها به کشور باز گردانیده نشود، متخلفان مجازات خواهند شد. این تهدید را بارها شنیده ایم و بعید می نماید که حکومت بتواند، و یا واقعا بخواهد آن را عملی سازد.

تاجری که کالا به خارج فروخته و یا برای واردات ارز ارزان قیمت از بانک مرکزی دریافت کرده، مگر مریض است، مگر عقل خود را از دست داده است که این ارز را به ایران باز گرداند؟ رژیم در آستانه سقوط است و پول ایران به ورشکستگی کامل رسیده است. بهتر است این پول ها همچنان در خارج بماند و ارزش خود را حفظ کند.