سخن کوتاه

حسن روحانی در سخنان امروز خود (چهارشنبه) ادعا کرد که اگر ایالات متحده نتوانسته از پایان تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران جلوگیری کند، نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت ایران بوده است.

این نخستین بار نیست که روحانی، و کل سران رژیم ایران، واقعیات را بکلی تحریف می کنند و آشکارا دروغ می گویند.

مخالفت کشورهای عضو شورای امنیت با ادامه تحریم های تسلیحاتی، هیچ ارتباطی با ملت ایران ندارد. اعضای شورای امنیت نظر ملت ایران را جویا نشده بودند، اگر هم می پرسیدند، می دیدند که چگونه اکثریت ملت ایران خواهان ادامه این تحریم ها هستند. زیرا ایرانیان به جنگ افزار خریداری شده نیازی ندارند، بلکه می گویند ذخیره مالی کوچکی که باقی مانده، باید به صرف رفاه مردم و نه خرید جنگ افزار از خارج برسد.

علاوه بر این، مردم ایران در تعیین سیاست خارجی و مسلما داخلی رژیم، هیچ اجازه قضاوت و یا اظهار نظر ندارند و آن که تصمیم می گیرد شخص خامنه ای است و حتی دولت روحانی نیز در این زمینه اختیاراتی ندارد، تا چه رسد به مردم ایران.