سخن کوتاه

دست اندرکاران رژیم ایران، حتی الفبای دیپلماسی بین المللی را نمی دانند و به رفتارهایی دست می زنند که نشان بی لیقاتی های آنان است.

رسانه های آمریکایی می نویسند که رژیم ایران قصد داشت در انتقام جویی از هلاکت قاسم سلیمانی به دست آمریکائیان، سفیر آن کشور در آفریقای جنوبی را که یک بانو است به قتل برساند. در واکنش به این خبر، پرزیدنت ترامپ هشدار داد که اگر رژیم ایران به چنین جنایاتی دست بزند، با پاسخ هزار برابر آمریکا روبرو خواهد شد.

علی خامنه ای پس از حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، گفته بود که “این، تازه اول کار است و ضربات دردناک دیگری در راه خواهد بود”

خوب، از خامنه ای بپرسید که چه کسی بود که دیگری را تهدید کرد؟ رژیم به ترور علیه آمریکا دست نزند، آمریکا نیز ضربه ای به رژیم ایران وارد نخواهد آورد – بزند، با واکنش یک هزار برابر روبرو خواهد شد.

این که دیگر جای شکایت کردن به سازمان ملل را ندارد.

ببرد مال مسلمان و چو مالش ببرند، بانگ و فریاد برآرد که “مسلمانی نیست”.