سخن کوتاه

محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران که با موازین دیپلماسی جهانی آشنایی کافی ندارد، در تلاش برای فرافکنی در بین مردم ایالات متحده و دولت پرزیدنت ترامپ، در یک پیام توییتری ادعا می کند که دولت آمریکا از هنگام استقلال دوباره اسرائیل، بیش از سه هزار میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کرده که از موجودیت آن چه که وی “حکومت اشغالگر صهیونیستی” مامیده دفاع کند.

ظریف یا تاریخ خاورمیانه را نمی داند و یا تجاهل می کند، باید به او یادآور شد که آمریکا بیش از نیم قرن قبل، در آن دورانی که ۲۷ درصد از نفت خود را از کشورهای حوزه حلیج فارس تامین می کرد، به خاورمیانه فرستاد تا صادرات نفت مورد تعرض قرار نگیرد و مختل نشود.

در آن سال ها جنگ سرد بین اتحاد شوروی و بلوک غرب نیز در اوج خود بود و این خطر وجود داشت که اتحاد شوروی در صدد برآید ایران را ببلعد. بنابراین، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و چندین کشور منطقه، به این علت ها بوده و با امنیت اسرائیل ارتباطی نداشته و شماری از روسای جمهوری در ایالات متحده سیاست های غیردوستانه ای علیه اسرائیل داشته اند.

یک نکته دیگر: ظریف دروغ می گوید هنگامی که می گوید پرزیدنت ترامپ گفته است که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، برای تامین امنیست اسرائیل است.

اسرائیل خیلی خوب می داند از امنیت خود دفاع کند.