سخن کوتاه

در روزهای اخیر، مهمترین خبر در رابطه با ایالات متحده، که ذهن مردم آمریکا و بسیاری از رسانه های خبری جهان را به سوی خود کشانده بود، این پرسش بود که قاضی بعدی دیوان عالی دادگتسری ایالات متحده چه کسی خواهد بود.

یکی از نه تن قضات دیوان عالی، خانم روت بیدر گینسبورگ که یک بانوی یهودی و از حقوقدانان برجست] آمریکایی بود، و به آزادمنشی شهرت داست، درگذشت و ایالات متحده باید فرد دیگری را به جای او برگزیند تا دیوانعالی بتواند به وظایف خود، که همانا دفاع از حقوق شهروندان در برابر کاستی های حکومت است، دفاع کند.

این بحث و پوشش خبری گسترده در مورد این که آیا پرزیدنت ترامپ اخیتار دارد کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرد مورد اعتماد خود را به چنین پست مهمی بگمارد، به شدت در آمریکا جریان دارد.

یک نتیجه از این خبر می خواهیم بگیریم و آن این که در کشورهای دموکراسی، قوه قضائیه ستون پستیبانی از حقوق شهروندان در برابر حکومت است، ولی در رژیم اسلامی ایران، قوه قضائیه یک بازوی دست نشانده حکومت است که وظیفه آن کمک به رژیم برای سرکوب مردم است و هیچ نقش دیگری ندارد