سخن کوتاه

شما را به پروردگار سوگند، به من بگوئید که جنایات اهواز کار کی بود؟ علی خامنه ای می گوید کار حکومت هایی بود که دست نشانده آمریکا هستند. روحانی آن را به قدرت های بیگانه نسبت می دهد. وزارت خارجه سفیران هلند و دانمارک و بریتانیا را احضار می کند که مورد توبیخ قرار گیرند. داعش می گوید “ما کردیم!”. کیهان شریعتمداری انگشت اتهام را به سوی الاحواز دراز می کند و هشدار می دهد که دولت عربستان بهای سنگینی را بابت این جنایت خواهد پرداخت. گروه های اوپوزیسیون می گویند که کار خود رژیم است که می خواهد در صحنه جهانی خود را مظلوم نشان دهد. پس، شما را به خدا بگوئید که بالاخره کار کی بود! ما که سرگیجه گرفتیم.