سخن کوتاه

در برابر خشم مردم نسبت به بی اعتنایی علی خامنه ای و تندروهای رژیم به درگذشت محمدرضا شجریان، و به امید آن که بتوانند کمی از این خروش لرزاننده بکاهند، اعلام کردند که دوباره قصد دارند نامگذاری یکی از خیابان های تهران را به یاد این اعجوبه فرهنگ و موسیقی ایرانی مورد بررسی قرار دهند.
هزاران خیابان در تهران و صدها شهر ایران را به نام افرادی نام گذاری کرده اند که آنان را شهید خوانده اند. بسیاری از این هلاک شدگان، افرادی بودند که به حمایت از رژیم و سیاست های توسعه طلبانه و سرکوبگرانه حکومت کشته شدند. نام تروریستی به اسم قاسم سلیمانی را به روی ده ها خیابان در نقاط مختلف کشور گذاشتند. ولی محمد رضا شجریان جایی در این خیابان ها ندارد. زیرا او پیکارگر فرهنگ و آزادی مردم ایران، در برابر رژیمی بود که از این فرهنگ می گریزد و باورهای بیگانه را بر مردم ایران تحمیل می کند.
کافی است یادآوری کنیم که کیهان تهران، روزنامه ای که زیر نظر شخص خامنه ای اداره می شود، چند سال پیش نوشته بود که شجریان یک آدم فاسد و تجزیه طلب و وطن فروش است که باید مردود شود. چه کسی می تواند در برابر این کینه ورزی علی خامنه ای نسبت به فرهنگ و موسیقی ایرانی سرپیچی کند؟
دست کم، مردم اهل دل شیراز هستند که تصمیم گرفتند خیابانی را به یاد شجریان نامگذاری کنند.

_____________________________________________________________________________

در خبرها آمده بود که در شماری از بیمارستان ها در چند نقطه ایران، بیماران کورونایی را پس از آن که شفا یافتند، در اتاقی در بیمارستان زندانی می کنند تا خانواده های آن ها بیایند و پول کلان درمان را بپردازند. ولی یک خانواده ایرانی که پول ندارد شکم فرزندان را سیر کند، از کجا ده ها میلیون تومان پول دارد که هزینه درمان را بپردازد؟ خانواده به این ور و آنور نامه می نویسد و گریه و تمنا می کند تا آن بیمار را آزاد کنند. در همان حال خامنه ای پس از مدت ها سکوت تصویب می کند که یک میلیارد دلار از صندوق پس انداز ملی را در اختیار مبارزه با کورونا بگذارند. ولی پس از مدت ها، تنها بخش کوچکی از این پول به دست وزارت بهداشت می رسد که حتی آن را برمی گرداند و از خیر علی خامنه ای می گذرد و حتما این یک میلیارد دلار را برای بازسازی سوریه به آ کشور می فرستند.
این گونه ستمگری ها را شما در کجای دنیا سراغ دارید؟