سخن کوتاه

آش آن ها آنقدر شور شده که خودشان هم فریاد اعتراض درباره عملکرد رژیم سر می دهند.

حالا حتی مدیر مسؤول روزنامه انقلاب اسلامی، مسیح مهاجری، خطاب به امام جمعه تهران می نویسد که او از درد و رنجی که ملت ایران متحمل می شود غافل است. آخوند کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته بود که «علت پیدایش کورونا، گناهان مردم است و کورونا مانع انجام فرائض اربعین حسینی نباید شود، زیرا انجام این فرائض، موجب شفای بیماران نیز می گردد و از ابتلای آنان به کورونا جلوگیری می کند.»

مسیح مهاجری نوشت که این آخوند از درد مردم آگاهی ندارد، زیرا او خانه بزرگ دارد، از محافظ شخصی برخوردار است و در ناز و نعمت زندگی می کند. پس چرا از درد مردم آگاه باشد؟

آگاهان امور می گویند که ویروس کورونا هنگام زیارت مسلمانان اهل چین از زیارتگاه قم آغاز شد و اماکن مذهبی، همیشه خطرناکترین منبع شیوع این ویروس بوده است.

آخوندهای قم گفته بودند که دیوارهای زیارتگاه دارای خواصی است که نه تنها هر نوع ویروسی را میکشد و خنثی می کند، بلکه حتی مبتلایان به کورونا را نیز شفا می دهد.در پایان، این سخنان فاضلانه را نیز از زبان آخوندی بسنوید که به عنوان نماینده مردم ابهر به مجلس شورای اسلامی عضویت یافته است. این آخوند گفت: «من نیازی ندارم ماسک بزنم، زیرا ار ابوالفضل العباس بیمه نامه دارم.

______________________________________________________________________________-

آخوند علم الهدی امام جمعه مشهور مشهد در خطبه ای می گوید که تبعیض بین زن و مرد، یک امر الهی است و خداوند از روز اول زنان را ناتوان ئ خور به دنیا آورده و به مردان حق تسلط بر آنان را داده است.

او گفت که تبعیض جنسی بین مرد و زن، فرمان الله است و تخلف از آن حرام اندر حرام می باشد.

ارزش های اخلاقی جهان امروز بر این اصل استوار است که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هر دو باید از حقوق و مزایای یکسان برخوردار گردند.

و نیز آخوند علم الهدی تاکید کرد که خداوند از روز اول بین حقوق زن و مرد فرق قائل شده و زن را فرنابردار مرد آفریده است.

آشنایان امور ایران می گویند که علم الهدی یکی از عقب مانده ترین آخوندهای دولتی در ایران تلقی می شود.