سخن کوتاه

در نخستین سال های حمله اعراب به ایران و سرزمین های دیگر، هرکس را که حاضر نمی شد اسلام بپذیرد، سر می بریدند، زنش را به کنیزی می گرفتند و دخترانش را در بازار برده فروشان حراج می کردند. حکومت ایران هم در تلاش برای گسترش دین مبین اسلام و مذهب شیعه، بیشترین فشارها را بر اقلیت های مذهبی دیگر و به ویژه اهل تسنن و ایرانیان مسیحی و مخصوصا نوکیش ها وارد می آورد که آخرین مورد دلخراش آن ها تلاش ناجوانمردانه رژیم برای جدا کردن یک کودک دو ساله از مادر مسیحی او می باشد.
از دیرباز گفته اند: عیسی به دین خویش، موسی به دین خویش. بگذارید هر انسانی در ایران و در سراسر جهان، پرودرگار یکتا را آن گونه که خود باور دارد، بستاید. چرا همانند دوران بربریت می خواهد کودک دوساله ای را از آغوش مادرش جدا کنید که یک مسلمان شیعه تربیت شود؟

__________________________________________________________________

علی خامنه ای به سکوت درباره درگذشت شجریان ادامه می دهد و حکومت می کوشد یاد او را از خاطره بزداید. برخی شبکه های مجازی نیز بسیج شده اند تا نام شجریان را لکه دار سازند و به او انگ ناموسی ببندند. همچنین در حالی که شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه های ویژه نوشتند که فقدان شجریان را به ملت ایران و دوستداران هنر و فرهنگ ایران تسلیت می گویند، باز هم پیام هایی انتشار می یابد که ادعا می کند شجریان دست نشانده و عامل رژیم کنونی بود و در برانداختن رژیم پیشین ایران نقش داشت.
در هر حال، فرماندهی منطقه مرکزی در ارتش آمریکا، موسوم به سنتکام، از جمله نهادهایی بود که لازم دانتست با انتشار بیانیه ویژه ای، درگذشت شجریان را تسلیت بگوید