سخن کوتاه

حسن روحانی می گوید: همانگونه که امام حسن با دشمنان خود صلح کرد، رژیم ایران نیز باید با ایالات متحده وارد گفتگوهای آشتی شود. تندروها می گویند: خیر، ما فرزندان امام حسین هستیم که تسلیم زور نشد و به سوی کربلا رهسپار شد و تسلیم دشمن نگردید و بالاخره همراه با ۷۲ تن همراهانش، شربت شهادت نوشید.

حالا ملت ایران از کدام نمونه باید تقلید کند؟ از حضرت حسن که دست از دعوا برداشت، و یا از حضرت حسین که نهضیت حسینی را با خون خود آبیاری کرد>

فردی در شبکه های اجتماعی نوشت: راه ساده ای وجود دارد، و آن، برگزاری یک همه پرسی در میان ملت است. زیرا روحانی ادعا کرده که اکثریت مردم ایران راه امام حسن را می گزینند.

یک همه پرسی به راه اندازند و غائله را پایان دهند. مگر خامنه ای نگفته بود که برای تعیین سرنوشت فلسطین باید بین فلسطینیان همه پرسی شود؟ چرا این شیوه را در خود ایران عملی نسازند؟ چراغی که به مسجد فلسطینان حرام است، برای خانۀ ملت ایران حرام است؟