سخن کوتاه

علی خامنه ای در سخنان امروز خود، عملا می گوید که اگر یک جوان متعصب اسلامی در حومه پاریس، سر یک دبیر تاریخ را از بدن جدا کرد، زیرا کاریکاتور حضرت محمد را به دانش آموزان نشان داده بود، و می گوید که کسی حق ندارد به اسلامی توهین کند، پس چرا بیش از یک میلیون نفر مسلمان شیعه در ایران حق برپایی یک مسجد را ندارند؟ مگر آن ها مسلمان نیستند؟ مذهب آن ها همان مذهبی چندین میلیون نفر مسلمان در فرانسه است. پس چرا رژیم ایران شماری از رهبران اهل تسنن در ایران را اعدام کرده و بقیه مسلمان سنی مذهبی همیشه مورد تبعیض و تعرض قرار دارند؟
چرا خامنه ای قتل آن دبیر را حتی با یک کلمه محکوم ندانست؟ چرا آن ها مانند داعش رفتار می کنند؟
چرا مسیحیان ایران را آزار می دهند و به قتل می رسانند؟
چرا اموال بهائیان را می گیرند و آنها را به زندان می اندازند و حتی اعدام می کنند؟ بهایی نیز همانند مسلمان و مسیحی و یهودی به پروردگار یکتا ایمان دارد. چرا خون آنان را می ریزید؟
____________________________________________________________________
در ادامه فریبکاری ها و دروغ پردازی های سران رژیم، حسن روحانی امروز (پنجشنبه) گفت: «با روحیه قوی، برنامه جهش تولید را دنبال می کنیم». البته این واژه را علی خامنه ای، در پیام نوروزی خود عنوان کرده بود. خامنه ای در این پیام ادعا کرده گفت: سالی که گذشت سال افزایش تولید بود». ولی خامنه ای دروغ گفته بود زیرا سالی که گذشت اقتصاد ایران چندین درصد نیز کاهش یافت و میران تولید روز به روز پایین تر آمد.
رهبر حکومت اسلامی ایران در ادامه پیام نوروزی خود گفت: امسال، باید سال جهش تولید باشد – ولی نهادهای بین المللی ارزیابی کرده اند که میزان تولید در ایران، امسال بسیار بیشتر از سال گذشته سقوط خواهد کرد.
حالا آقای حسن فریدون بگوید که در هفت ماه اول سال کنونی، چه دسته گلی برای احیای اقتصاد ایران به آب انداخته اند که او برای پنج ماه باقی مانده سال، قول آن را می دهند؟
لطف کرده و این خبر را که امروز در رسانه های داخل ایران انتشار یافت، به آگاهی مقام معظم ریاست جمهوری برسانید و آن این که کارخانه “آزمایش” که در دوران شاه فقید یکی از بزرگترین تولید کنندگان وسایل خانگی بود، اکنون به یک انبار موش های صحرایی مبدل شده و متروک مانده است و این، به مبارکی و میمنت دستاوردهای علی خامنه ای در مورد “جهش تولید” است.