سخن کوتاه

آخوند احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران: شادمانی بد است زیرا اگر از خط قرمز الله بگذرد، به شادی کاخ سفید مبدل می شود که سیاه است. او می گوید جشن گرفتن نوروز عیبی ندارد، به شرط آن که در کنار حرم قدس رضوی و یا کنار امامزاده ها برگزار شود

یک دیدگاه

Comments are closed.