سخن کوتاه

در گزارش ها آمده است که جناب آقای محمد جواد ظریف، در سفر کنونی به ونزوئلا و گفتگوهایی که با مادرو حاکم کنونی آن کشور نفت خیز به عمل آورده، اعلام داشته است که گفتگوها بسیار مفید بوده و یک محور همکاری بین دو کشور شکل گرفته است.

در شبکه های اجتماعی آمده است که وقتی رژیم ایران دریافت که در تلاش برای صدور انقلاب اسلامی، نسخه ناب محمدی آن، به کشورهای همسایه و امیرنشین های مسلمامانِ اهل تسنن کاملا شکست خورده، اکنون می کوشد که این پیام و بشارت دینی را به کشورهای دوردستی مانند ونزوئلا و کوبا صادر کند، که هر دو تحت تحریم های شدید آمریکایی قرار دارند و هر دو لامذهب هستند و گرایش های کمونیستی، و یا دست کم سوسیالیستی دارند که شعار آن دوری از دین است.

حالا به فرض هم که یک “محور مقاومت” با عضویت ایران، ونزوئلا، کوبا و یکی دو کشور دیگر در آمریکای لاتین برپا شود که همگی، دارای رژیم های دیکتاتوری و سرکوبگر هستند. آیا آن ها می توانند به جنگ آمریکای جهانخوار بروند و پوزه آن را به خاک بمالند؟

تحریم های آمریکایی، آن ها را به خاک سیاه نشانده است. همکاری بین این سه کشور، مانند کوری است که می خواهد عصاکش کوران دیگر شود.

همچنان، آب در هاون می کوبند.

____________________________________________________________________

دانشمندان در سراسر جهان همگی می گویند که هنوز هیچ واکسن قابل اعتمادی برای درمان کووید ۱۹ پیدا نشده و آن چه نیز که چین و روسیه به عنوان واکسن ارائه کرده اند، ممکن است خطرناک باشد و نباید از آن استفاده کرد.

وزارت بهداشت حکومت ایران نیز این خبر را تایید کرده و هشدار داده است که مردم باید از داروهای تقلبی که در بازارهای سیاه کشور عرضه می شود، دوری جویند.

این دلالان طمع کاری که داروهای تقلبی به مردم می فروشند، مرتکب جنایت مضاعف می شوند. جنایت اول آن است که موادی را به مردم می فروشند که نه تنها تاثیری برای درمان کورونا ندارد، بلکه جان استفاده کنندگان از آن را سخت به خطر می اندازد.

ولی دغلکاری دوم این دلالان آن است که اسامی امامان شیعه را بر این داروهای مشکوک می گذارند تا مردمی که اعتقادات دینی قوی دارند، باور کنند که آن امامان هستند که می توانند برای درمان بیماری، معجزه کنند.

ولی اگر برخی آخوندهای شیعه ادعا کرده می گویند که امام زمان بود که باعث شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد، پس چرا دلالان فرصت طلب اجازه ندارند چنین ادعا کنند که داروی منتسب به امام زمان، می تواند هر بیماری را شفا بخشد؟

در گزارش ها آمده است که جناب آقای محمد جواد ظریف، در سفر کنونی به ونزوئلا و گفتگوهایی که با مادرو حاکم کنونی آن کشور نفت خیز به عمل آورده، اعلام داشته است که گفتگوها بسیار مفید بوده و یک محور همکاری بین دو کشور شکل گرفته است.

در شبکه های اجتماعی آمده است که وقتی رژیم ایران دریافت که در تلاش برای صدور انقلاب اسلامی، نسخه ناب محمدی آن، به کشورهای همسایه و امیرنشین های مسلمامانِ اهل تسنن کاملا شکست خورده، اکنون می کوشد که این پیام و بشارت دینی را به کشورهای دوردستی مانند ونزوئلا و کوبا صادر کند، که هر دو تحت تحریم های شدید آمریکایی قرار دارند و هر دو لامذهب هستند و گرایش های کمونیستی، و یا دست کم سوسیالیستی دارند که شعار آن دوری از دین است.

حالا به فرض هم که یک “محور مقاومت” با عضویت ایران، ونزوئلا، کوبا و یکی دو کشور دیگر در آمریکای لاتین برپا شود که همگی، دارای رژیم های دیکتاتوری و سرکوبگر هستند. آیا آن ها می توانند به جنگ آمریکای جهانخوار بروند و پوزه آن را به خاک بمالند؟

تحریم های آمریکایی، آن ها را به خاک سیاه نشانده است. همکاری بین این سه کشور، مانند کوری است که می خواهد عصاکش کوران دیگر شود.

همچنان، آب در هاون می کوبند.