سخن کوتاه

در گزارش های امروز آمده بود که سپاهی باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس و کسی که خود را برای تسلط بر کرسی ریاست جمهوری آماده می سازد، در نامه ای خطاب به حسن روحانی اطلاع داده که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، به مبارزۀ دولت با کورونا اختصاص یافته است.

اولا، چرا این خبر را رئیس مجلس باید به رئیس جمهوری بدهد؟ مگر قالیباف است که اختیار صندوق را به دست دارد؟ تا کنون ما تصور می کردیم که کلید این صندوق در دست ولی مطلقه فقیه است.

دوما، علی خامنه ای شش ماه پیش با اختصاص بودجه یک میلیارد دلار برای مبارزه با کورونا موافقت کرده بود. ولی هرگز این مبلغ به دست وزارت بهداست نرسید.

سعید نمکی فاش ساخت که فقط ۲۷ میلیون دلار از این بودجه وعده داده شده به دستش رسید و او هم دید که با این بودجه کاری نمی توان کرد و آن را باز گرداند و خدا میداند که این پول به دست چه نهادی رسید و با آن چکار کردند؟

آیا تا کنون اسم سپاه پاسداران را شنیده اید، که سخت می کوشد بر همه بودجه های کشور مسلط شود و حالا قرار است مدیریت اقتصاد کشور را نیز رسما به دست گیرد؟