سخن کوتاه

حسن روحانی به مردم ایران مژده داد که دوران فشار حداکثری از جانب ایالات متحده علیه رژیم ایران در حال پایان گرفتن است. او می خواست به مردم القاء کند که از فردا، با رفتن دولت پرزیدنت ترامپ، همه تحریم های آمریکایی برداشته خواهد شد و موضع حکومت ایران به عالیترین درجه خواهد رسید.
آشنایان امور می گویند که این سخنان، وعده زود هنگام بود و هنوز تا لغو همه تحریم ها راه درازی در پیش است و اصلا معلوم نیست که بتوان واقعا همه تحریم ها را برداشت.
حسن روحانی یک بار دیگر وعده های میان تهی به مردم ایران داده، زیرا در همین روزها، مقامات دولت پرزیدنت ترامپ همچنان از افزایش تحریم ها سخن می گویند و وقتی هم که آقای جو بایدن قدرت را به درست گیرد، بعید می نماید که بتواند، و یا بخواهد همه تحریم ها برداشته شود.
تنها با پایان گرفتن فتنه گری های رژیم ایران است که باید ثابت کند به راستای کشورهای مسلمات جوی جهان باز می گردد و تعرض نسبت به دیگران را متوقف می سازد، و در مقابل، تحریم ها نیز باطل می شود.

__________________________________________________________________

ستگری های رژیم ایران نسبت به یک بانوی دلاور ایرانی که در راه رهایی ملت از این رژیم تلاش می کند و به همین گناه به زندان افتاده و شکنجه می شود، یکی از نمونه های کوچک دوری رژیم ایران از هرگونه انسانیت و عدالت و رأفت است.
یک بانوی حقوقدان به نام نسرین ستوده را به این اتهام که از حقوق موکلان سرکوب شده خود، و از جمله دخترانی که حجاب را به دور انداخته بودند، زندانی شده، عمدا به زندانی انتقال یافته که شماری از زندانیان آن دچار ویروس کورونا شده اند و اگر مورد درمان قرار نگیرند، فوت خواهند کرد. رژیم می خواهد نسرین ستوده را نیز به این سرنوشت بکشاند و صدای او را برای همیشه خاموش کند.
ولی جهان صدای اعتراض خود را بلند کرده و سازمان های مختلف حقوق بشر به تلاش برای نجات این زن آزاده ادامه می دهند و رژیم ایران با نادیده گرفتن این فراخوانی ها، برگ تازه ای به کتاب قطور جنایات خود می افزاید.