سخن کوتاه

در حکومت اسلامی ایران، هر به قدرت رسیده ای خود را نخود هر آشی می کند. مثلا، فرمانده سپاه پاسداران، نه تنها بهترین نظامی جهان است، بلکه در امور آبادانی و صنعت و بهداشت و پزشکی نیز کسی را نظیر او نمی توان یافت. ویروس کورونا نیز زمینه ای به وجود آورده که هر کس خود را متخصص آن نشان دهد، و به ویژه خرافه پرستان و دکانداران دین، بکوشند به مردم القاء کنند که طب اسلامی و راه های درمانی که به انبیاء و اولیاء نسبت داده می شود، می تواند شفابخش باشد.

در چنین جمعه بازاری، خانم فاطمه محمد بیگی در مقام بسیار مهم دبیر کمیسیون بهداشت مجلس به صحنه آمده و اعلام می دارند که داروی آلوده نشدن به ویروس کورونا را یافته اند و آن، مصرف شیرین بیان می باشد. خانم محمدبیگی که معلوم نیست در چه رشته ای تخصص دارد، فرموده است که این گیاه دارویی می تواند از ابتلا به کورونا جلوگیری کند.

هر دارویی باید دست کم روی پنجاه هزار نفر آزمایش شود تا معلوم گردد که تا چه حد کارساز است. معلوم نیست که خانم محمدبیگی شیرین زبان را به روی چند هزار نفر به صورت علمی آزمایش کرده اند که به این نتیجه رسیده اند.

مهم نیست که مقامات رژیم ایران، به خود اجازه می دهند درباره اموری اظهار نظر کنند که هیچ گونه تخصصی در آن ندارند. خطر آن است که این گونه سخنان ناسنجیده، مردم را به اشتباه بیندازد و مرگ و میر را افزایش دهد.