سخن کوتاه

دولت حسن روحانی دو سوم از بودجه لازم را برای تامین هزینه های سال جاری دولتی کم داشت. از آن جا که به علت تحریم های آمریکایی، فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تقریبا متوقف شده است، آمدند و به مردم پیشنهاد کردند این نفتی را که روی دستشان مانده بخرند و خودشان در بازار جهانی بفروشند. سرشان به سنگ خورد، زیرا یک فرد چگونه می تواند نفتی را که دولت نتوانسته، به کشورهای دیگر بفروشد. بعد آمدند و اوراق قرضه درست کردند. کسی حاضر به خرید آن نشد. آمدند اموال دولتی و در واقع ثروت ملی را به حراج گذاشتند و به طور مصنوعی نرخ سهام در بازار بورس را بالا بردند و سپس به زمین زدند تا با این شیوه، آن پس انداز اندک مردم را نیز به جیب خود سرازیر کنند. یعنی، دزد خودشان بودند و چپاول را خودشان کردند. حالا یک آخوند حکومتی آمده و ادعا می کند که طراحان و مجریان این برنامه شیطانی، نه حکومت خامنه ای، نه دولت روحانی، نه مجلس قالیباف، بلکه بهاییان مظلوم ایران بوده اند. آنان برای پنهان نگاه داشتن ابعاد فساد شیطانی خود، حتی از وسیله قرار دادن شهروندان بیگناهی که حکومت بیشترین جنایات را علیه آن ها مرتکب گردیده، رویگردان نیستند.