سخن کوتاه

علی خامنه ای در سخنان امروز خود به مناسبت سالروز برپایی گردان های بسیج از جانب روح الله خمینی، از جمله گفت: «بسیج ثروت بزرگ و ذخیره ی خداداد ملت ایران است».
خمینی گفته بود که از میان جمعیت هشتاد میلیونی ایران، باید یک نیروی بسیجی بیست میلیون نفری به وجود آید. اگر خدای ناکرده چنین می شد، چه جوانی در ایران، برای کار در کارخانه ها و خدمات در ایران باقی می ماند؟
آیا بسیج در طول این همه سالی که از برپایی آن می گذرد، مصدر چه خدمتی برای مردم ایران بوده که خامنه ای آن را “ذخیره خدادادی ملت ایران” می نامد؟
در مجموع، رژیم، ده ها هزار نفر جوان بیکار را که می توانستند در صنایع و خدمات کشور کار کنند و سطح زندگی خود و مردم ایران را بالا برند، به استخدام خود درآورده و به آنها حقوق ماهیانه می پردازد تا با کمک آن ها هرگونه اعتراض مردمی را سرکوب کند.
آن چه که خامنه ای “ثروت خدادادی برای ملت ایران” توصیف می کند، در واقع اوباش باتوم به دست و زنجیر و پنجه بوکس به دست هستند که تنها ماموریتشان مضروب و پراکنده ساختن زن و مرد ایرانی که حق ملی خود را از رژیم طلب می کنند
____________________________________________________________________________

روزگاری بود که عربستان سعودی یهودیان را نجس می دانست و اعلام کرده بود که هیچ یهودی حق ندارد بر سرزمین پاک اسلام، یعنی جزیره العرب پای گذارد و آن خاک مقدس را نجس کند. حالا می شنویم که نخست وزیر کشور یهودیان، بنیامین نتانیاهو به عربستان دعوت می شود و با ولیعهد آن سرزمین کنار یکدیگر می نشینند و با هم علیه رژیم ایران که خود را مسلمان ناب محمدی می خواند به رایزنی می پردازد.
پنجاه و چند سال پیش، این تعصب گرایی عربستان به حدی رسیده بود که حتی از پذیرفتن سفیر جدید بریتانیا خودداری ورزید، زیرا او ریشه یهودی داشت.
امروز، عربستان تغییر یافته، نه تنها یهودیان امکان سفر به آن سرزمین را دارند، بلکه زنان می توانند رانندگی نیز بکنند و به مقامات دولتی برسند.
آن که تغییر نکرده، رژیم در ایران است، که نه تنها تغییر نکرده، بلکه بد و بدتر شده است.
آن ها از گذشت روزگار درس نیاموخته اند.