سخن کوتاه

در خبرها آمده بود که بنا به ارزیابی وزارت خارجه ایالات متحده، رژیم ایران در شش سال اخیر شانزده میلیارد دلار از ثروت ملت ایران را در راه اجرای هدف های استعماری و امپریالیستی خود در کشورهای هماسیه و حمایت از ترور هزینه کرده است. از دیرباز گفته اند “چراغی که به خانه حلال است، به مسجد حرام است”. ولی سرکردگان حکومت ایران، نه خود را ایرانی می دانند و نه مسلمانان خوبی هستند. خمینی گفته بود که او انقلاب نکرده است که مردم ایران هندوانه را ارزان تر بخرند. او به خاطر اسلام انقلاب کرده بود.حالا فرض کنیم ما از خیر خریدن هندوانه ارزان قیمت بگذریم. سرنوشت دختران و پسرانی که در گرسنگی بزرگ می شوند، آن گورخواب ها، آن زنانی که به خاطر فقر تن فروشی می کنند چه می شود؟در برخی نقاط ایران، مردم در چنان فقری زیست می کنند که کلاس درس در آنجا نه فقط سقف ندارد، بلکه دیوار هم ندارد و کودکان در دل صحرا و با نشستن روی تخته سنگ کسب دانش می کنند.شانزده میلیارد دلار پول ملت ایران را هدر دادید. دلتان رحم نمی آید که کودک ایرانی گرسنه سر به بالین می گذارد؟