سخن کوتاه

در واکنش به اعتراض های جهانی، علیه اعدام ظالمانه روح الله زم و همچنین شمار دیگری از تلاشگران سیاسی، حسن روحانی با لحن توهین آمیزی گفت که چرا اروپاییان به خاطر مرگ یک نفر به عزا نشسته اند و این همه سروصدا می کنند؟
روحانی با این سخنان، یکبار دیگر نشان داد که او مهره ای جدایی ناپذیر از ساختار این رژیم است و هدف هایش همان هدف های جناح تندرو حکومت است، منتها شیوه های فریبکارانه دیگری را برای رسیدن به این هدف توصیه می کند.
حسن روحانی، اعدام روح الله زم را امری بی اهمیت دانسته و می پرسد که چرا غرب به خاطر این یک نفر، که حکومت ایران او را اِفساد فی الارض توصیف کرده، سروصدا راه می اندازد. آیا در چهل و دو سالی که آن ها حکومت را به دست دارند، فقط در مورد روح الله زم مرتکب جنایت شده اند؟ آیا روحانی می داند در دوران ریاست جمهوری او، شمار اعدام شدگان سیاسی به شدت افزایش یافته است؟ آیا او جنایات رژیم در آبانماه سال گذشته، و دیماه دو سال پیش و قتل های زنجیره ای و کشتار بیش از سه هزار انسان ایرانی پس از پایان جنگ با عراق را از یاد برده است.
گورستان های رژیم ایران پر از آرامگاه های فرزندان رشید ایران است که به جرم آزادیخواهی، تیرباران و یا حلق آویز شده اند.
حالا روحانی به دولت های جهان اعتراض می کند که چرا اعدام روح الله زم، تا این حد جامعه بشری را تکان داده است؟

———————————————————————————————— —

خبرگزاری های جناح تندرو در رژیم ایران و از جمله سامانه خبری تسنیم، در گزارش های متعددی که درباره وضع زندان های ایالات متحده، ادعا کردند که اوضاع در آن زندان ها بسیار وخیم و ضد انسانی است. آن ها راست می گویند، زیرا در زندان های آمریکا، یک بانوی پیکارگر، حقوقدان خانم نسرین ستوده را که کورونا گرفته، به زندان باز می گردانند تا بدون معالجه بمیرد و دیگر زندانیان را نیز مبتلا سازد تا خودشان از بیماری بمیرند و رژیم نیازی به اعدام آن ها نداشته باشد.
بله آنها درباره شرایط غیرانسانی در زندان های آمریکا درست می گویند: زیرا در آن زندان ها، زندانیان را زیر شکنجه می کشند و یا آنقدر آزار می دهند که به خودکشی دست بزنند و از این مصیبت رهایی یابند.
تسنیم راست می گوید وقتی می نویسد که در زندان های آمریکا، حیثیت آدمی ارزشی ندارد. زیرا در آن زندان ها به دختران و زنان شوهردار و حتی مردها تجاوز جنسی می کنند تا روحشان آزرده شود و به بیمار روحی مبتلا گردند و از ادامه مبارزه سیاسی دست بردارند.