سخن کوتاه

توجه دارید که برخی آخوندهای حکومتی در ایران یک رشته افسانه های خرافاتی را در قالب واقعیات دینی، به خورد مردم می دهند. مثلا ادعا می کنند که امام زمان هنگامی که از شکم مادر بیرون آمد، نام روح الله خمینی را به زبان آورد و یا آن که می گویند حضرت پیغمبر با یک علامت انگشت، بدن فرد معارضی را بدون شمشیر، به دو نیم کرد و یا آن که امام شیعه هنگامی که از راهی میگذشت، مرد فقیری را دید که از او طلب کمک مالی کرد و آن امام با یک حرکت دست، موجب شد که همه میوه های یک درخت به الماس و سنگ های قیمتی مبدل شود – و خیالپردازی های دیگر از این قماش
ولی نمی دانستیم که آقای حسین امیرعبداللهیان که هرگز عمامه و عبا نداشته است نیز از این خزعبلات بگوید. امیرعبداللهیان که در گذشته معاون وزارت خارجه بوده و اکنون در مقام مشاور قالیباف در امور منطقه ای و جهانی خدمت می کند، امروز (آدینه) ادعا کرد که قاسم سلیمانی آنقدر کارورزیده بود که حتی در خواب، نقشه حمله به اسرائیل را نشان می داد.
معلوم نیست که شب ها توی تختخواب قاسم سلیمانی، چه کسی کنارش خوابیده بود که در نشان دادن این نقشه ها، طرف خطاب قاسم سلیمانی در خواب قرار می گرفت.

———————————————————————————————-

سخنان فریبکارانه وزیر خارجه رژیم ایران می پردازیم: این فرد دروغ پرداز که ویترین تبلیغاتی رژیم محسوب می شود، در آخرین پیام خود ادعا می کند که رژیم ایران خواهان به راه انداختن جنگ و تنش نیست، بلکه این آمریکاست که به دنبال ماجراجویی می باشد.
ظریف حتما فارسی نمی داند و سخنان تهدیدآمیز فرماندهان سپاه را نشنیده است که هشدار می دهند اگر آمریکا به گفته آن ها بخواهد غلطی بکند، رژیم ایران منطقه را به آتش خواهد کشید.
چه کسی بود که گفت اگر فروش نفت ما قطع شود، تنگه هرمز را میبندیم و صدور نفت کشورهای همسایه را متوقف می کنیم.
چه کسی بود که تاسیسات نفتی عربستان را هدف موشک قرار داد و از طریق چریک های مزدور خویش کوشید پایگاه های آمریکایی در عراق را نابود کند سفارت آمریکا در بغداد را به موشک بست؟
کی گفته است که رژیم ایران جنگ افروزی می کند؟
آقای ظریف گفته است که رژیم ایران به دنبال صلح و آشتی و همزیستی بین ملت هاست!
چرا باور ندارید؟