سخن کوتاه

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، امام علی خامنه ای، در آخرین سخنان خود فرمودند که ایران در دوران شاه فقید یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان بود. راست می گوید این آقای خامنه ای، که تصور می رود قدرت ارزیابی خود را به کلی از دست داده است و همه چیز را وارونه می بیند. از دیدگاه خامنه ای، ایران، تا پیش از به قدرت رسیدن روحانیون سیاست پیشه، کشور فقیر و عقب مانده ای بود. بسیاری از کارگران اتومبیل شخصی داشتند. درآمد سرانه مردم چندین برابر امروز بود. فقر به حداقل رسیده بود. هیچ زنی برای گذران زندگی خانواده اش ناچار به تن فروشی نمی شد. مرد، برای تامین معیشت خانواده، ناچار نمی شد کلیه خود را بفروشد. گورخواب وجود نداشت. ایران در آستانه دروازه تمدن جهانی قرار گرفته بود. هشت میلیون نفر ایرانی ناچار به ترک وطن نشده بودند. گذرنامه ایرانی اعتبار بسیار داشت و ایرانیان در برون مرز از عزت و احترام برخوردار بودند. راست می گوید این علی خامنه ای که ایران آن دوران را عقب مانده معرفی می کند. وضعیت کنونی ایران، از دیدگاه این فرد، نماد واقعی پیشرفت است. در ظرف چهل سال ایران را ویران کردند و حالا خامنه ای قول می دهد که ۴۴ سال دیگر ایران بهشت می شود. از دیرباز گفته اند: سالی که نکوست، از بهارش پیداست.