سخن کوتاه

جانشین فرمانده سپاه قدس در توضیح علت موجودیت این گروه آدمکش  و تروریستی، می گوید که در قانون اساسی حکومت اسلامی ایران به صراحت گفته شده است که یکی از وظایف دینی و اخلاقی این رژیم، کمک به رهایی و آزادی مستضعفان و مظلومان، هم در کشورهای اسلامی و هم در سراسر جهان است.

آیا این یاوه سرا از یک ملت مستضعف به نام مردم ایران آگاهی دارد که حکومت ستمگر کنونی، او را آزار می دهد، در فقر و گرسنگی نگاه داشته و پول ملت را برای کشتن مردم کشورهای دیگر هزینه می کند و کوچکترین ترحمی به مردم خود ندارد؟

—————————————————————————————————-

سپاه پاسداران ادعا می کند که علت ربودن نفتکش کره جنوبی، نه راهزنی دریایی، بلکه دلسوزی نسبت به آلودگی محیط زیست بوده است و در قاموس سپاه پاسداران، نفتکش ربایی معنی و مفهومی ندارد، بلکه دل مشغولی ما جلوگیری از آلایندگی بوده است. همچنین ادعا می کنند که این راهزنی دریایی، با بدهی هفت میلیارد دلاری کره جنوبی بابت خرید نفت از ایران، ارتباطی ندارد – بلکه سپاه پاسداران با این رفتار به همگان هشدار داده که مبادا محیط زیست در خلیج فارس را آلوده سازند.

چه دلسوز است این سپاه پاسداران که از آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ایران به علت استفاده از مازوت برای تولید برق، غافل می شود و خود را پاسدار محیط زیست در خلیج فارس معرفی می کند. مگر فرماندهان سپاه پاسداران یادشان رفته است که از قدیم وندیم میگویند: چراغی که به خانه حلال است، به خلیج فارس حرام است؟