سخن کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه ایران، در ادامه آمریکایی ستیزی و انگ بستن های رژیم، امروز ادعا کرد که ایالات متحده و به ویژه دولت ترامپ عامل اصلی جنگ ها و خونریزی ها در جهان بوده اند. او حتی برای سلامت جان مردم آمریکا دلسوری کرد و گفت که چرا آن ها باید قربانی مطامع حکومت خود شوند؟

حتما، سخنگوی محترم وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، آدرس را اشتباه رفته است. به آگاهی او نرسیده است که رژیم اسلامی، از هنگامی که قدرت را در ایران به دست گرفته، باعث چه جنگ ها و خونریزی هایی در منطقه شده است. جنگ سوریه و یمن و نبردهای فرقه ای در عراق را در نظر بگیرید، و این واقعیت را که صدام حسین در سال دوم جنگ، با بیرون کشیدن همه نیروهایش از ایران، پیشنهاد آتش بس داد، ولی خمینی گفت که تا نابودی رژیم صدام و انهدام اسرائیل، این جنگ باید ادامه یابد. حالا هم، رژیم جوانان ایرانی را اعدام می کند و به سازمان های ترور پول و اسلحه می رساند که موجب آدمکشی های بیشتری گردند.

دروغ پردازی ها و فریبکاری های مقامات رژیم اسلامی ایران، هیچ حد و مرزی ندارد.

—————————————————————————————————-

آخوند کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران ادعا کرده است که آخوند محمد تقی مصباح یزدی که در سن هشتاد و شش سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد، هنگامی که در غسالخانه جسد او را می شسته اند، چشمش را باز کرده و به غسالان چشمک زده است. البته آخوند صدیقی، با مطرح کردن این ادعای موهوم، خواسته است مصباح یزدی را که یکی از پایه گذاران رژیم کنونی بود، به درجه اولیا و انبیاء برساند. ولی در شبکه های اجتماعی نوشته شده که اگر این ادعا راست باشد، پس، یک آخوند مهم حکومتی را زنده بگور کرده اند و مسئولان آن باید مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. چگونه است فردی را که جشمک می زند و علامت می دهد که زنده است، به خاک می سپارند؟