سخن کوتاه

آیا انتظار داشتید که سران حکومت اسلامی ایران، امروز به مردم مژده بدهند که توانسته اند میلیون ها واکسن ضد کورونا وارد کشور کنند و واکسیناسیون مردم در سطح میلیونی آغاز شده و این خطر از ایران ریشه کن می شود؟

آیا انتظار داشتید که علی خامنه ای، که گفته بود واکسن آمریکایی و انگلیسی حرام اندر حرام است، اعلام کرده که ایران به ساخت یک واکسن معجزه آسا دست یافته که کورونا را از ایران وجهان ریشه کن می کند؟

خیر، مژده ای که حکومت  ایران، امروز (آدینه) به مردم می دهد، خبری است که از زبان سپاهی حاجی زاده، فرمانده واحد هوا – فضای سپاه پاسداران شنیده شد که گفت: «موشک های شلیک شده نسل جدید سپاه پاسداران، از نوع بالیستیک بود. سپاهی حاجی زاده افزوده گفت: توان های تهاجمی و بمب افکن پهپادهای ساخت سپاه پاسداران، توان های جدیدی به وجود آورده است.

کورونا، بی کورونا، آن چه که مهم است ساخت یا موشک دیگر، یک پهپاد جنگی دیگر و برگزاری یک رزمایش جدید.

—————————————————————————————————-

سران رژیم و فرماندهان سپاه پاسداران، در سخنان خویش، عملا تائید می کنند که هدف رژیم از برپایی قدرت نظامی و بمب اتمی و انواع موشک و پهپاد، آن است که موجودیت خود را حفظ کند و نگذارد که کشورهای جهان به یاری ملت ایران بیایند.

در بیان این رویکرد حکومت، سخنان امروز سپاهی حسین سلامی را بشنویم که امروز (آدینه) گفت: «پیام رزمایش موشکی ما آن است که مصمم است از ارزش های حیاتی حکومت اسلامی دفاع کند.

به خدا قسم، ما کارشناس نیستیم، ولی از خود می پرسیم که با موشک و پهپاد، چگونه می توان از ارزش های معنوی دفاع کرد؟

سلامی، با شیادی و فریبکاری، ادامه موجودیت رژیم را “دفاع از ارزش های معنوی” توصیف می کند