سخن کوتاه

سران حکومت ایران ابتدا چنین وانمود کردند که پیروزی بایدن و یا ادامه ریاست جمهوری ترامپ برایشان فرقی ندارد و آن ها دولت بعدی آمریکا را از روی اعمالش قضاوت خواهند کرد.

ولی در سخنان روز گذشته روحانی (چهارشنبه)، کاملا احساس می شد که او از رفتن ترامپ و آمدن بایدن خیلی خوشحال است و تلویحا به سران رژیم می گوید که فرصتی به دست آمده که نباید آن را به هدر داد.

ولی خوشحال ترین فرد در حکومت ایران از رفتن ترامپ، باید دختر قاسم سلیمانی باشد که در واکنش امروز خود گفت: «ای ترامپ بدکار، هیچکس تو را قهرمان نمی داند و تو اکنون مغلوب و منزوی شده ای. خجالت بکش».

البته، به یاد داریم که ترامپ گفته است که صحنه سیاست را ترک نخواهد گفت و در نخستین فرصت مناسب، به صحنه باز خواهد گشت.

—————————————————————————————————-

امام جمعه اصفهان، آخوند سید یوسف طباطبائی نژاد، در سخنانی ادعا می کند که مردم از خدمات ذی قیمتی که رژیم هر روز و هر ساعت به مردم این کشور می کند، آگاهی ندارد و نمی دانند که این رژیم چه گوهر نابی است که مردم در دست دارند و قدرش را نمی دانند.

آخوند طباطبایی نژاد از دولت خواستار شده است که خبر دستاوردهای عظیم خود را به آگاهی مردم برساند تا آن ها از ارزش این حکومت بیشتر آگاه شوند.

ولی آخوند طباطبایی نژاد متوجه نیست که مردم، هر روز و هر ساعت از دستاوردهای بی نظیر حکومت آگاه شده و می شوند و می دانند که چگونه بهای ارزاق عمومی مرتبا بالا می رود، مردم هر روز فقیرتر می شوند و چون پول خرید گوشت یا مرغ ندارند، به خرید استخوان بسنده می کنند.

مردم از دستاوردهای خیره کننده رژیم آگاهی کامل دارند و به خوبی می دانند که این رژیم چگونه لقمه را از دهان مردم خودش بیرون می آورد تا به حلقوم گروه های ترور فلسطینی و عربی و اسلامی فرو کند.

نگران نباشد آخوند طباطبایی نژاد، مردم همه این ها را خوب می دانند و جانشان به لب رسیده است.