سخن کوتاه

خبرگزاری ایرنا نوشت که جناب آقای فتح الله اَمی در مقام رئیس پژوهشکده هوافضای حکومت، مژده داده اند که رژیم ایران تا ده سال دیگر می تواند نخستین انسان را به فضا بفرستد. بسیار خوب کاری می کند این حکومت اسلامی ایران، که مردم را می خواهد به فضا بفرستد، زیرا در کره خاکی، ایرانیان با فقر و بیماری و سرکوب روبرو هستند و رژیم در همه رشته ها و زمینه ها بازی را باخته است.
حالا شاید ایرانیان بتوانند در کهکشان ها با آرامش و آسایش زیست کنند و از این مصیبت رها شوند. خدا خودش کمک کند.
در خاک ایران مردم را گرسنه نگاه می دارند تا بتوانند موشک سه مرحله ای بسازند و آدم به فضا بفرستند، و همه این ها به خاطر ایجاد یک قدرت تهاجمی، که بتواند آمریکا و اروپا را نیز با موشک تهدید کند تا از سر حکومت ایران دست بردارند و بگذارند که به سرکوب مردم همچنان ادامه دهد.
این، همان سیاست کره شمالی است که رژیم ایران از آن تقلید می کند.
حساب کنید که هزینه فرستادن انسان به فضا چند میلیارد دلار هزینه دارد و با پول آن چند میلیون شکم گرسنه را می توان سیر کرد.