سخن کوتاه

حکومت ایران به دیوان بین المللی لاهه شکایت برده که خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام، معاهده دوستی و مودت با ایران را زیر پا گذاشته و آن را نقض کرده است و انتظار دارد که دیوان بین المللی، دولت واشنگتن را محکوم بداند و آمریکا را به پرداخت غرامت به ایران وادار سازد.

البته رای دیوان بین المللی لاهه، هیچ الزامی برای دولت آمریکا ایجاب نمی کند.

ولی فکر نکنید که این خبر، یک شوخی است. کاملا واقعیت دارد. یعنی، رژیم کنونی ایران، با استناد به قرارداد دوستی و همکاری بین ایران و ایالات متحده  را که شصت و شش سال پیش، توسط شاه فقید ایران، با پرزیدنت آیزنهاور رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شد، مورد استناد قرار می دهد که چرا آمریکا با ایران بی لطفی می کند و برجام را ترک می گوید. از دیدگاه رژیم ایران، چنین اقدامی غیردوستانه است و جای شکایت و گله دارد.

باز هم تکرار میکنیم: خبری که شنیدید شوخی نیست. واقعیت دارد و از جانب همان رژیمی در یک دادگاه بین المللی مطرح شده که حتی پیش از آن که بر قدرت در ایران مسلط شود، خمینی دشمنی با آمریکا را در کنار ستیز با اسرائیل، به یکی از شعارهای بین المللی خود مبدل ساخته بود و حکومت اسلامی، تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن، سفارت آمریکا را بر خلاف همه معاهدات بین المللی اشغال کرد و بیش از پنجاه دیپلمات را که از مصونیت قانونی برخوردار هستند با زیر پا گذاشتن موازین دیپلماتیک، مدت ۴۴۴  روز به اسارت گرفت و از آن پس نیز هر روز شعار مرگ بر آمریکا سر داد و می دهد.

بنابراین، سران حکومت ایران که آمریکا را به رفتار غیر دوستانه متهم می سازند، از چه هنگام، به ستایش اقدام شاه فقید ایران می پردازند که با آمریکا معاهده مودت امضا کرد؟