سخن کوتاه

دیر یکی از برجسته اندیشکده های آمریکایی با نام بنیاد دفاع از دموکراسی ها، با نام مارک دوبوویتس، به دولت پرزیدنت بایدن توصیه کرد که به جای دادن پول نقد به رژیم ایران، که خدا می داند به چه مصرفی خواهد رسید و چگونه توسط سپاه پاسداران در راه تقویت فعالیت های تعرضی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و یا به جیب چپاولگران خواهد رفت، پیشنهاد کرد میلیون ها واکسن کورونا به ایران فرستاده شود و تزریق آن زیر نظارت بین المللی انجام گیرد.
دوبوویتس گفت که ایران به شدت به واکسن نیاز دارد و در تامین آن با اشکال روبرو می باشد و حتی ادعا می کند که به علت تحریم های بین المللی امکان خرید آن را ندارد و بهتر است ایالات متحده این مشکل را حل کند و از سپاس ملت ایران نیز بهره مند گردد.
ما به جای ملت ایران، از این حسن نیت مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی -ها در ایالات متحده، سپاسگزاری می کنیم. ولی می خواهیم به آقای دوبویتس یادآوری کنیم که یک مشکل کوچک در این راه وجود دارد و آن این که رهبر معظم حکومت اسلامی فرموده اند که آمریکایی ها در این واکسن ها ژن هایی تزریق خواهند کرد که نژاد ایرانیان را ممکن است تغییر دهد و بنابراین، حرام اندر حرام است. از دیدگاه خامنه ای، بهتر است ایرانیان به ویروس مبتلا شوند، ولی از حسن نیت و انساندوستی دولت آمریکا محروم بمانند.