سخن کوتاه

حضرت امام آیت الله علی خامنه ای امروز (آدینه) مژده دادند که برای حل مشکل گرانی و کمبود و سختی های معیشتی، یک راه حل معجزه آسا دارند. او جزئیات این طرح نبوغ آمیز را فاش نکرد ولی گفت که جزئیات آن را در نشستی، به مسؤولان حکومت تذکر داده است.

پرسش در این است که چرا مقام معظم رهبری این راهکار را ده سال پیش و پنج سال پیش و حتی سال گذشته عرضه نکرده بود که رژیم به این فلاکت اقتصادی دچار نگردد؟

واقعیت آن است که خود خامنه ای بود که با سیاست های غلط بین المللی و داخلی موجب بروز این فاجعه شد و اکنون هم اگر ادعا می کند که راهکار معجزه آسای خود را به مسؤولان ارائه کرده، تا از خود سلب مسئولیت کند و بگوید که او برنامه را ارائه داده بود، ولی آن ها هستند که خوب اجرا نکردند!

این شیوه فرار از مسئولیت از جانب رهبر حکومت را همگان به خوبی می شناسند و این کالایی است، که در بازار ایران، از دیرباز، خریداری ندارد.

——————————————————————————————————————-

روزنامه کیهان تهران که به افراط گرایان حکومتی تعلق دراد، در یک واکنش طعنه آمیز نسبت به امکان برپایی پیمان همکاری های نظامی بین اسرائیل و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس نوشته است که چنین پیمانی بیفایده و بی ارزش است. کیهان نوشته است که از میان چند کشوری که در این پیمان قرار است عضویت یابند، بحرین است که به ادعای کیهان کشور محسوب نمی شود و متعلق به ایران است. اسرائیل هم به ادعای کیهان در آستانه نابودی قرار دارد و اگر صاحب هرگونه قدرت نظامی بود، اول از فروپاشی خودش جلوگیری می کرد. کیهان ادعا کرده نوشت: «ببین بدبختی کشورهای عرب به چه حدی رسیده است که دمشان را به دم اسرائیلی که در آستانه اضمحلال است گره زده اند».

آیا از یاوه سرایان حکومت اسلامی ایران، می توان بیش از این انتظار داشت؟